Vojenská technika

Úvod >> Osobní vozidla >> UAZ 452 Bouře II
UAZ 452 Bouře II UAZ 452 Bouře II UAZ 452 Bouře II UAZ 452 Bouře II UAZ 452 Bouře II

vice fotografií ve fotogalerii

UAZ 452 Bouře II

Pojízdné rozhlasové zařízení dalekého rozsahu BOUŘE II je určeno k operativnímu informování a ovlivňování jednotek vojsk a soustředění civilního obyvatelstva, pro zvukové maskování a simulaci bojové činnosti. Toho je docíleno směrovým vysíláním akustického signálu prostřednictvím elektroakustického účelového zařízení o nízkofrekvenčním hudebním výkonu 900 W, s napájením 1 x 220 V/50 Hz.

Tímto výkonem se dosahuje srozumitelnosti mluveného slova v terénu na vzdálenost 5 km podle podmínek šíření zvuku a úrovně hluku v místě poslechu.

K zajištění větší operativnosti je prostředek vybaven ještě elektroakustickým zařízením o výkonu 75 W s napájením z 12 V akumulátorové baterie.

Dosah srozumitelnosti je při tomto provozu 200 m, podle podmínek šíření zvuku a úrovně hluku v místě poslechu.

Souprava je přizpůsobena pro provoz za jízdy i na stanovišti vozidla. Zařízení je zabudováno do terénního skříňového automobilu UAZ 452 A.

Souprava není vybavena ochranou pře účinky ZHN.

Odpočinek a stravování obsluhy je mimo vozidlo

Vzhledem k specifickým kvalifikačním požadavkům musí určená obsluha absolvovat Kurz obsluhy prostředku BOUŘE II, pořádaný každoročně Hlavní politickou správou ČSLA.

 Výběr obsluhy je nutné provádět se zvláštním zřetelem k minimální fluktuaci.

Zabezpečení ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, ddobrých výsledků ve využívání prostředku a trvalé funkční spolehlivosti bude docíleno pouze tehdy, bude-li zařízení věnována náležitá péče v provozu, skladování i údržbě. K tomu je nutno se řídit návodem k obsluze, návody k obsluze z příslušenství prostředku a dalšími předmětnými předpisy a normami.

Podvozek vozidla-UAZ 452 je lehký nákladní automobil s pohonem obou náprav,který vznikl dalším vývojem řady UAZ 450 a UAZ 451.Oproti svým předchůdcům je vozidlo vybavené jiným,výkonnějším a ůspornějším motorem a jinou převodovkou,která umožňuje lepší využití výkonu motoru.Vozidlo má oproti svým předchůdcům i novější kabinu,kde je víc prostoru pro posádku.Vozidlo má nosnost 800 kg a přípojnou hmotnost 850 kg.

  VERZE
 • UAZ 452-základní verze se skříňovou nástavbou
 • UAZ 452 A-sanitní automobil
 • UAZ 452 G-sanitní verze pro civilní využití
 • UAZ 452 AS-sanitní verze pro použití v chladném prostředí
 • UAZ 452 D-valník
 • UAZ 452 V- 11-ti místný mikrobus
 • UAZ 452 AE-modernizovaná verze UAZ 452 A se stíněnou elektroinstalací
 • UAZ 452 DE-modernizovaná verze UAZ 452 D se stíněnou elektroinstalací
 • UAZ 452 VE.modernizovaná verze UAZ 452 V se stíněnou elektroinstalací

 • DALŠÍ SPECIÁLNÍ NÁDSTAVBY:
 • UAZ 452 T,UAZ 452 T-2 - topopřipojovač
 • ARP 9 -automatický rádiový zaměřovač
 • PRGM 5- soubor přistávacích radiomajáků
 • Bouře II. -prostředek pro vedení psychologické války